ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

Po čemu se ovaj program razlikuje od drugih edukativnih programa za djecu?

Brainobrain je jedini program za djecu koji osim mentalne aritmetike sadrži i elemente NLP-a (NeuroLingvističko Programiranje)

Šta je Brainobrain program?

Brainobrain je program za razvoj intelektualnih sposobnosti i emocionalnih vještina kod djece.

Metologija se sastoji od:

– Abakus mentalne aritmetika – VAK metoda učenja (vizuelno-auditivno-kinestetički)

– NLP alati – razvoj socijalno emocionalne inteligencije

Koje sposobnosti će dijete razviti u toku ovog programa?

Brainobrain omogućava djetetu da razvije cjelokupni intelektualni potencijal, da poveže obje strane mozga razvijajući koncentraciju i fokus, matematičke veštine, memoriju, logiku, fotografsko pamćenje, tačnost, kreativnost i maštu, samodisciplinu, samopoštovanje i samopouzdanje.

 Šta je VAK metoda?

VAK metoda učenja se odnosi na:

– Vizualno (vid)

– Auditivno (slušanje)

– Kinestetičko (dodir, osjećaj)

Dokazano je da se najbrže i najučinkovitije uči i pamti kad informacija dolazi u isto vrijeme preko dva ili više osjetila (vid, sluh, dodir).

Šta je NLP i kako pomaže djeci?

Neuro-lingvističko programiranje je nauka o procesu razmišljanja, komunikacije i ponašanja.

Korištenjem NLP tehnika djeca se potiču na pozitivno razmišljanje, usvajaju vrijednosti kao što su ljubav, sreća i odgovornost, jačaju samopouzdanje, motivaciju i koncentraciju. Uz povećanu svijest o sebi i svom okruženju, djeca postaju odlučnija i sigurnija u svoje postupke

Ko se može upisati na Brainobrain program?

Brainobrain mogu pohađati sva djeca uzrasta od 4 do 14 godina, sa normalnim fizičkim, emocijalnim i mentalnim razvojem. Potrebno je da mogu odgovoriti na jednostavna pitanja, da mogu da pokreću kuglice abakusa, broje do 10 i kopiraju jednostavne pisane simbole.

Koliko traje ovaj program?

Ovaj program ima 10 do 12 nivoa, a svaki je traje od 3 do 4 mjeseca. Časovi se održavaju jednom sedmično u trajanju od 2 sata (120 min)

Koje obaveze će imati dijete tokom ovog programa?

Jedan čas u trajanju od 2 sata (120 min) sedmično koji se održava u edukativnom centru i 10-15 minuta vježbanja kod kuće svakog dana

Da li i roditelji učestvuju u ovome?

Pomoć roditelja je važna, posebno na prvom nivou kada je potrebno podsticati djete da redovno vježba.

Da li se posebno kupuju knjige za ovaj program?

Pored članarine, potrebno je kupiti materijale za svaki nivo. Materijali se kupuju u edukativnom centru.

Kako Brainobrain može pomoći u vaspitanju djece?

Razvijajući svoje mentalne sposobnosti, djeca postaju odgovornija, razvijaju samopouzdanje i time poboljšavaju kvalitetu života, ne samo sebi već i drugima u svom okruženju.

Koliko  ima djece u jednoj grupi?

Grupe se formiraju na osnovu uzrasta, tako da u njima bude od 5 do 10 polaznika kako bi treneri/ice imali individualan pristup svakom polazniku. Sve grupe kreću od početnog nivoa, tako da nije potrebno nikakvo predznanje.

Ko su treneri/ice u ovom programu?

Treneri/ice su certificirani za Brainobrain program i metodologiju rada, te redovno prisustvuju seminarima za usavršavanje. Imaju iskustvo u radu sa djecom.

Po čemu se učenje na Brainobrain-u razlikuje od učenja u školi?

Intelekt djece se tokom ovog progama razvija u zabavnom okruženju prilagođenom za razvoj mozga, sa akcentom na otkrivanje talenata i sposobnosti djeteta. Zabavna atmosfera, u kojoj su najvažniji pozitivni emocionalni odnosi, omogućava djeci da postaju lideri koji su odgovorni za svoj život i okolinu.