CJENOVNIK

Mjesečna članarina

80KM

Uključeno:

12-16 časova (jedan nivo, 3-4 mjeseca)

grupe od 5 do 10 djece

čas jednom sedmično

15 minuta dnevne vježbe

Little BOB materijal

65KM
LBOB KIT (za predškolski uzrast)

Cijena za ostale nivoe :

Little BOB II 38KM

Little BOB III 38KM

Little BOB IV 38KM

Regular BOB materijal

65KM
Regular KIT (za školski uzrast)

Cijena za ostale nivoe:

Regular BOB II 38KM

Regular BOB III 38KM

Regular BOB IV 38KM

Regular BOB V 38KM

Regular BOB VI 38KM