CJENOVNIK

Mjesečna članarina

80KM

Uključeno:

12-16 časova (jedan nivo, 3-4 mjeseca)

grupe od 5 do 10 djece

čas jednom sedmično

15 minuta dnevne vježbe

Little BOB materijal

65KM
LBOB KIT (za predškolski uzrast)
Radni materijali se plaćaju jednokratno, na početku nivoa.

Cijena za ostale nivoe :

Little BOB II 38KM

Little BOB III 38KM

Little BOB IV 38KM

Regular BOB materijal

65KM
Regular KIT (za školski uzrast)
Radni materijali se plaćaju jednokratno, na početku nivoa.

Cijena za ostale nivoe:

Regular BOB II 38KM

Regular BOB III 38KM

Regular BOB IV 38KM

Regular BOB V 38KM

Regular BOB VI 38KM