PROGRAM

Kako Brainobrain funkcionira

Kako Brainobrain funkcionira

Prošla i novija istraživanja ljudskog mozga pokazuju da je u periodu razvoja mozga (4-14 godina) mentalna gimnastika izuzetno značajna. Mentalnom gimnastikom tj.aktivnostima i vježbama koje koristimo u Brainobrain programu potičemo razvoj obje moždane hemisfere, te osiguravamo maksimalan razvoj intelektualnih kapaciteta svakog djeteta.

Klasično školovanje usredotočeno je uglavnom na razvijanje lijeve strane mozga, koja je zadužena za logiku, analitiku i racionalne funkcije. Stoga je desna strana mozga obično manje razvijena. Iako se u našem društvu najviše cijene ljudske sposobnosti koje potječu iz lijeve strane mozga, desna strana je od vitalnog značaja za razvoj vještina kao što su: brzina čitanja, koncentracija, pamćenje, intuicija, empatija, kreativnost i kreativna rješenja. To su karakteristike koje čine moćne, jake i kreativne vođe.

Brainobrain metoda potiče ujednačen razvoj lijeve i desne strane mozga. Pokazala se uspješnom za više od 100.000 djece (koja su sad odrasle osobe) širom svijeta.

Brainobrain program zasniva se na:

–          mentalnoj aritmetici uz korištenje abakusa i VAK metode i

–          NLP tehnikama (neurolingvističko programiranje)

Proces učenja

Brainobrain je jednostavna, zabavna i privlačna metoda. Na prvom nivou (prva tri mjeseca), djeca uče računati pomoću abakusa. Na sljedećim nivoima abakus se i dalje koristi, ali se samo vizualizira pomoću slike koja je ostala u mozgu djeteta. Kroz vizualizaciju, djeca se uče koncentrirati i obraćati pažnju na svoje misli i zadatke.

R1 (Regular 1)

Nivo 1 – upoznavanje sa abacusom i radom na njemu, sabiranje i oduzimanje jednocifrenih brojeva, učenje engleskog jezika.

Tehnike: NLP (analiza ličnosti), VAK.

R2 (Regular 2)

Nivo 2 – upoznavanje sa MA karticom, sabiranje I oduzimanje dvocifrenih brojeva, učenje engleskog jezika, kreativne radionice.

Tehnike: NLP (pozitivno razmišljanje), VAK, diktat.

R3 (Regular 3)

Nivo 3 – sabiranje i oduzimanje brojeva do 1000, množenje, učenje engleskog jezika, kreativne radionice.

Tehnike: NLP (story telling), VAK, memorijske igrice, mape uma,

R4 (Regular 4)

Nivo 4 – rad na abacusu i na MA kartici, sabiranje i oduzimanje, uvod u dijeljenje, množenje dvocifrenih brojeva, učenje engleskog jezika, kreativne radionice.

Tehnike: NLP , VAK, govorne vježbe, vježbe izražavanja.

R5 (Regular 5)

Nivo 5 – sve matematičke operacije se rade na MA kartici, učenje engleskog jezika, širenje vokabulara i vježbe govora, kreativne radionice.

Tehnike: NLP (samopouzdanje), VAK, govorne vježbe, vježbe izražavanja.

R6-R10 (Regular 6 do Regular 10)

Nivo 6 do 10 – koriste se već pomenute metode i tehnike rada, povećava se brzina i tačnost u radu, te se više koriste NLP tehnike za razvoj ličnosti (identitet, upravljanje vlastitim vremenom, postavljanje i ostvarivanje ciljeva, javni nstup i prezentiranje, timski rad…), nego na prethodnim nivoima.

Rezultati: poboljšana usredotočenost, tačnost, vizualizacija, koncentracija, vještine slušanja, matematičke vještine, logičko povezvanje činjenica, foto pamćenje, elokventnost.