CJENOVNIK

Mjesečna članarina

100 KM

Uključeno:

12-16 časova (jedan nivo, 3-4 mjeseca)

grupe od 5 do 10 djece

čas jednom sedmično

15 minuta dnevne vježbe

Little BOB materijal

65 KM
LBOB KIT (za predškolski uzrast)
Radni materijali se plaćaju jednokratno, na početku nivoa.

Cijena za ostale nivoe :

Little BOB II 38 KM

Little BOB III 38 KM

Little BOB IV 38 KM

Regular BOB materijal

65 KM
Regular KIT (za školski uzrast)
Radni materijali se plaćaju jednokratno, na početku nivoa.

Cijena za ostale nivoe:

Regular BOB II 38 KM

Regular BOB III 38 KM

Regular BOB IV 38 KM

Regular BOB V 38 KM

Regular BOB VI 38 KM