PRIJAVI SE!

    Brainobrain program podstiče razvoj intelektualnih i socijalnih sposobnosti kod djece. Namijenjen je djeci od 4 do 14 godina. Časovi se odvijaju u malim grupama, gdje je moguć individualni pristup svakom djetetu.